תקנון האתר

תקנון אתר "dirotvip"

שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט של dirotvip"". השימוש שלך באתר יעשה בכפוף לתקנון האתר ותנאי השימוש שיפורטו להלן. הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. ביצוע פעולות באתר ו/או גלישה באתר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

תנאים כלליים:

 1. האתר מתופעל על ידי חברת dirotvip (להלן: "מנהלת האתר" ו/או "החברה" ו/או "צוות האתר").
 2. ייתכנו שינויים בתוכן ובנראות האתר מפעם לפעם בהתאם לשיקול הדעת של החברה ואין היא מתחייבת ליידע את הגולש על שינויים אלו מראש.
 3. ידוע ומובהר כי ייתכנו שינויים של הרגע האחרון, במסגרתם ישתנו הפרסומים השונים ו/או לא יהיה ניתן לבצע הזמנות באמצעות האתר וללקוחות לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהלי האתר ו/החברה בכל הנוגע לכך.
 4. במסגרת השימוש באתר מובהר כי החברה אינה צד בעסקאות אותן יבצעו הלקוחות באמצעות האתר.
 5. ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת החברה ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים במסגרת התגובות ו/או בכל מסגרת אחרת אשר מופיעה באתר ומנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בנדון.
 6. תקנון האתר ותנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם בהתאם לשיקול דעתה הסביר וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. לא תישמע כל טענה ו/או דרישה בגין שינויים כאמור כלפי האתר ו/או מנהליו ו/או בעליו ו/או צוות האתר.

תכני האתר

 1. כל התכנים באתר נערכים ומתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים עליהם אין לנו פיקוח או שליטה. מידע מצדדים שלישיים מוצג באתר כפי שהוא לרבות תמונות, עיצוב, חומר מילולי וכיוצא בזה. אנו איננו בודקים את מהימנות המידע האמור, שלמותו, או דיוקו, ולא נישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים בו.

 

 1. תוכן האתר לרבות קוד המקור, חומר מילולי, עיצוב האתר, תמונות, סימני המסחר של dirotvip ועל כן הם בבעלותו הבלעדית של צוותך האתר. לא ניתן להשתמש בהם ו/או להעתיק אותם ו/או לפרסם אותם ו/או לעבד אותם ו/או להפיץ אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש שהוא ללא הסכמת צוות האתר dirotvip בכתב.

 

 1. כל התכנים המפורסמים באתר לרבות: תמונות, מחירים, מבצעים, תיאור בתי העסק השונים, המלצות, רמת השירות וכיוצא בזה אינם בשליטת האתר, אלא הם נערכים ומתפרסמים באתר על - ידי המפרסמים השונים ו/או מי מטעמם ועל כן הם באחריות הבלעדית שלהם בלבד.

 

 1. האתר רשאי לעשות שימוש בתכנים שהועלו לאתר על ידי גולשים שונים באתר לרבות עריכתם, עיבודם, התאמתם והצגתם בהתאם לצרכי האתר ומבלי לבקש הסכמה ו/או אישור ו/או לתת קרדיט ו/או תמורה כלשהיא לגולש.

 

 1. התוכן ו/או על המידע שיועלה לאתר על ידי הגולש הוא באחריות הגולש בלבד ולאתר אין כל אחריות על התכנים והמידע. הגולש יישא באחריות לגבי טעויות, אי דיוקים והטעיות.

 

 1. אין להעלות לאתר תכנים שיכולים לפגוש בגולשים אחרים ואין להשתמש בשפה גסה, מעליסה, מאיימת, מבזה ו/או מטרידה וכיוצא בזה. אין להעלות לאתר תכנים לא חוקיים ו/או תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות.

 

 1. אם צד שלישי טוען שהתוכן שהועלה על ידי גולש מהווה הפרה של החוק, כולל טענות על הפרת זכויות יוצרים או פגיעה בפרטיות, אתר dirotvip רשאי להעביר לצד שלישי את הפרטים הרלוונטיים של הגולש שנשמרו במערכת האתר. הגולש לא יהיה זכאי להגיש טענה או דרישה כלפי dirotvip לגבי כך.

 

 1. האתר שומר את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק, להוריד לצמיתות או לפרק זמן את התוכן שהועלה על ידי הגולשים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. זאת ללא צורך בהודעה מראש לגולש ובלי לפגוע בזכויות וסעדים נוספים המורשים לאתר על פי תנאי השימוש והדין.

 

 1. כאשר נשלחת תלונה בכתב לצוות האתר בקשר לתכנים המפורסמים בו, האתר מתחייב לבדוק כל תלונה ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להסיר את התכנים המתאימים ו/או לתקנם, ללא כל חבות או אחריות מצד האתר ו/או מצד מנהליו ו/או עובדיו.

 2. כל המידע והפרטים המופיעים באתר, כגון מחירים, תמונות, מבצעים, מפות, שירותים, תפוסת מקום, המלצות וכל פרט נוסף או אחר שמפורסם באתר, הינם באחריותם הבלעדית של המפרסמים או מי שמטעמם. האתר, מנהליו וצוות העובדים אינם אחראים למהימנות ונכונות התכנים הללו.

 

 

תנאי שימוש באתר

 1. זכות סירוב בקבלת דיוור מהאתר ובסירוב להצטרף לרשימת התפוצה, ואפשרות לבקש הסרת פרטים מהרשימה, יהיו זמינות לכל גולש, בכל שלב לפני ואחרי ההרשמה לאתר, וצוות האתר יטפל בפנייה בהקדם האפשרי.

 

 1. האתר שומר לעצמו את הזכות להשתמש במידע שנאסף על ידיו על מנת לשפר את השירות המוצע באתר, לניתוח סטטיסטיקות ולשליחת דיוור למשתמשי האתר. אולם, האתר מתחייב לא למסור לצד שלישי כל מידע העלול לזהות את הגולש באופן אישי למעט במקרים של תלונות בגין הפרת זכויות יוצרים או פרטיות, וכן במקרים שבהם הגולש יהיה מעוניין בכך.

 

 1. פרטים אישיים נדרשים בעת הרשמה לאתר, כולל שם פרטי ומשפחה, כתובת דוא"ל ומספר טלפון. במסירת הפרטים, הגולש מסכים להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, והאתר שומר לעצמו את הזכות לשלוח הודעות באמצעות דוא"ל או SMS או כל דרך אחרת בהתאם לחוק התקשורת.

 2. האתר יעשה כל שביכולתו כדי לשמור על פרטיות הגולשים בו, אבל במקרים שאינם תלויים בו או במקרים שעולים עליו, האתר לא יכול להיות אחראי לנזקים ישירים או עקיפים, כל עוד הם לא קשורים לפעילותו של הגולש באתר.

 

 1. ספקים שונים מפרסמים ומציעים למכירה באתר מוצרים וחבילות שונות. מובהר כאן כי האתר לא יישא בכל אחריות, בין ישירה ובין עקיפה, לטיב השירות, לתוכן הפרסום ולשירות המוצע על ידי הספקים ונותני השירותים המופיעים באתר. האחריות הבלעדית לכל נושא היא של הספקים והנותנים שפורטו בדפי המכירה באתר, כולל נכונות הפרטים, אמינותם והתאמתם לתיאור.

 

 

מדיניות ביטול עסקה

 1. הפרטיות שלך חשובה לנו. האתר dirotvip מאגד נתוני גולשים למטרות סטטיסטיות, כולל כתובת IP, מילות מפתח, אתרי מוצא, עמודי נחיתה וכו'. יש לציין כי הנתונים אינם לצורך זיהוי אישי של הגולש.

 2. כל הלקוחות יכולים לבטל הזמנות לפי התנאים המפורטים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

הודעות טקסט

 1. בסיום השיחה עם בעל העסק, הגולש מאשר למנהלת האתר לשלוח הודעת טקסט (SMS) הכוללת את פרטי המקום וקישור לדף המפרסם באתר. הלקוח מצהיר כי לא יתבע מהאתר או מנהליו או בעליו או צוות האתר בגין כך.

אחריות מנהלת האתר

 

 1. הנהלת האתר לא תהיה אחראית על נזקים, הוצאות או הפסדים הגורמים בשל פעולות או חוסר פעולה מצד הלקוחות או מצד מי שמפעיל אותם, או בגין פעולות או חוסר פעולה מצד ספקי התוכן עם המוצרים והשירותים שהם מציעים ללקוחות, ולכן על הלקוחות להיות אחראים על בדיקת המוצרים ו/או השירותים השונים.

 

 1. האחריות של מנהלת האתר תוגבל לנזק ישיר שנגרם ללקוחות בגלל מעשה או מחדל רשלני במסגרת הפעולות של האתר. יש לציין כי אחריות האתר מוגבלת עד לסכום הרכישה המאושר על ידי חברת האשראי ו/או הבנק, וכן התפקיד והאחריות של האתר מוגבלת לפעולותיו באתר.

 

מידע נוסף

 1. הלקוחות מצהירים ומאשרים כי קראו והבינו את התנאים המפורטים בתקנון השימוש באתר זה ומסכימים להפעיל את האתר בהתאם לתנאים אלו, ובמימוש מלא של הסכמתם זו הם מאשרים כי אין להם זכות לבצע כל פעולה באתר במקרה שלא הוסכמו על התנאים המפורטים בתקנון.

 

 1. תקנון זה נכנס בתוקף על פי דין מדינת ישראל, ובכל הקשור לו סמכות השיפוט נמצאת בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר עכו בלבד, וכל סמכות מקומית של בתי משפט אחרים בארץ שוללת מפורשות את סמכותם.
 2. הוראות התקנון התקפות בזמן קבלת ההזמנה על ידי הלקוח, כפי שמפורסמות באתר.

 

 1. המנהלת של האתר רשאית להתאים ו/או לשנות את הוראות התקנון הללו, בשלמותם או בחלקם. תיקונים ו/או שינויים יכנסו לתוקפם מיד לאחר פרסומם באתר.

 2. יש לציין כי הוראות תקנון זה גוברות על הוראות כל תקנון מפורט נוסף (אם כזה קיים) לגבי כל מוצר ו/או שירות המוצעים באתר.